Skupinové kurzy pro veřejnost - děti :

skupinové kurzy pro veřejnost (děti)

Od roku 2011 organizujeme kurzy pro děti od 4 do 14 let pod vedením rodilé mluvčí.

V kurzech využíváme přirozené schopnosti malých dětí dorozumět se i s lidmi mluvícími jinou řečí. V našich kurzech nebude dětem nikdo vysvětlovat, jak se přeloží různá slova, ale budou se setkávat s rodilým mluvčím a přirozenou komunikací si ve hře osvojí do podvědomí a časem i do běžného používání základní slovní zásobu a slovní spojení.

V tomto typu kurzů se děti učí nepřekládat, ale přirozeně reagovat v angličtině. Do kurzu se nepřijdou učit, ale hrát si a bavit se.

S lektorem hrají hry, zpívají, tancují a povídají si s naprostým vyloučením češtiny. Program je samozřejmě pečlivě metodicky připraven s ohledem na věk dětí. V každé skupince je vždy 4 až 6 dětí stejného věku. Děti z tohoto kurzu nebudou nosit slovíčka, která mají doma procvičovat, ale budete překvapeni, jak budou na konci školního roku schopni komunikovat s rodilým mluvčím v angličtině.

kurzy pro děti

Pokud máte zájem o přihlášení vašeho dítěte do některé ze skupin, vyberte si v rozvrhu skupinu podle jeho věku a kontaktujte nás. Budeme vás informovat o volných místech a o ostatních detailech kurzu. V případě, že nenajdete vhodnou skupinu nebo vám nevyhovuje termín, pokusíme se najít vhodnou alternativu otevřením nové skupiny nebo přesunem termínu.

Těšíme se na Vás !

Nepřehlédněte :


Hodnocení kurzu


Přihlášky :

Pro přihlášení nebo dotazy na kurzy klikněte
 

Žďárský průvodce www.zazitky-horacko.cz facebook