Metodika výuky

Vycházíme z principů reálného učení, takže se obecně přikláníme spíše k přímé metodě výuky (s minimálním zapojením češtiny).

Lektor vede lekci vždy nejméně z 80 % v daném jazyce, což je podle nás reálnější a přirozenější způsob studia, než když je student česky veden k tomu, aby pouze plnil zadaná cvičení.

Lektor se dokáže jazykově přizpůsobit i velice mírně pokročilým, takže tato metoda je bez potíží realizovatelná i pro začátečnické skupiny.

Cílem našich kurzů je nejen zlepšovat a rozvíjet všechny řečové dovednosti studentů, ale také je naučit poradit si a domluvit se s takovým rozsahem slovní zásoby a gramatiky, kterým disponují.

Pracujeme se všemi složkami jazyka (gramatika, porozumění slyšenému i psanému textu, ústní i písemný projev atd...), ale snažíme se přizpůsobit výuku co nejvíce reálným potřebám studentů a jejich věku.

Nepřehlédněte :


Hodnocení kurzu


Přihlášky :

Pro přihlášení nebo dotazy na kurzy klikněte
 

Žďárský průvodce www.zazitky-horacko.cz facebook